ROZMOWA

● Ministerstwo Finansów chce, aby od rozliczenia PIT za 2009 rok deklaracje za pracowników z urzędu wypełniali pracodawcy. Kogo będą dotyczyć te zmiany?

– Zmiany mają dotyczyć podatników, którzy uzyskują dochody ze stosunku pracy od jednego pracodawcy. Takim osobom, bez konieczności zgłaszania tego faktu, pracodawcy automatycznie przygotowaliby i składaliby roczne rozliczenia podatkowe. W takiej sytuacji w roku 2008 znajdowało się ponad 6 mln osób.

● Ale w tej grupie są też osoby, które dotychczas rozliczały się wspólnie z małżonkiem.

– To prawda. Z propozycji MF nie wynika, aby osoby takie miały prawo do rozliczenia przez pracodawcę. Jest to oczywiste w przypadku, gdy oboje małżonkowie uzyskują dochody. Natomiast możliwe wydaje się objęcie nowymi zasadami również tych podatników, których małżonek nie uzyskał żadnych dochodów w roku podatkowym. Odpowiednie oświadczenie, przewidywane w celu wskazania ewentualnych ulg podatkowych, mogłoby zawierać również informację o braku dochodów małżonka.

● Co proponowane przez MF zmiany oznaczają dla pracodawców – nowe obowiązki?

– Tak. Pracodawcy zostaną obciążeni nowymi, uciążliwymi obowiązkami.

Dotychczas jako płatnicy przygotowywali roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40, jedynie w sytuacji gdy pracownik znajdował się w specyficznej sytuacji i złożył pracodawcy odpowiednie oświadczenie (PIT-12). Dotyczyło to jednak bardzo wąskiej grupy osób, które uzyskiwały dochody z jednego stosunku pracy, nie rozliczały się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko i nie korzystały z żadnych ulg (z drobnymi wyjątkami).

W rozliczeniach za rok 2008 jedynie 440 tys. z ponad 6 mln potencjalnie uprawnionych podatników skorzystało z takiej możliwości rozliczenia. W przypadku wejścia w życie omawianych zmian, ponad dziesięć razy więcej osób będzie automatycznie z mocy prawa rozliczane z rocznych dochodów przez pracodawców.