ROZMOWA

● Które ze zmian przewidzianych w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na początku lipca projekcie nowelizacji ustawy o VAT są najistotniejsze dla podatników?

– Zmiany zakresu zwolnienia z VAT do niektórych usług. Likwidacja załącznika 4 do ustawy i zerwanie z kilkunastoletnią tradycją stosowania klasyfikacji statystycznej może mieć daleko idące praktyczne konsekwencje.

● Jakie usługi będą nadal zwolnione z VAT?

– To zasadnicze pytanie, na które powinni odpowiedzieć sobie wszyscy podatnicy, którzy usługi zwolnione z VAT świadczą obecnie. Projekt zaproponowany przez MF jest oparty na regulacjach dyrektywy VAT, stanowiąc często jej dosłowne tłumaczenie. Obecnie krajowe regulacje dotyczące zwolnień są w dużej mierze oparte na klasyfikacjach statystycznych. To w praktyce oznacza, że obowiązujący obecnie zakres zwolnień jest w niektórych przypadkach szerszy od tego, co przewiduje Dyrektywa 2006/112. Nietrudno sobie wyobrazić, że tak zasadnicza zmiana może stać się przyczynkiem do wielu sporów z organami podatkowymi. Natomiast nowe przepisy, ze względu na swoją ogólność, mogą być swoistym katalizatorem dla takich sporów.

● Jakich podatników ta zmiana powinna interesować?

– Tych, których działalność opiera się na świadczeniu usług zwolnionych z VAT. Mam tu na myśli przede wszystkim szeroko rozumiany sektor finansowo-ubezpieczeniowy. Podmioty z tych branż powinny się bacznie przyjrzeć proponowanym zmianom i mimo że to dopiero ministerialny projekt – warto rozpocząć przygotowania.

● Co podatnicy powinni więc zrobić?

– Pierwszym krokiem powinna być analiza świadczonych usług pod kątem nowych regulacji. Niezbędna może okazać się weryfikacja stosowanych obecnie zwolnień z VAT. Z całą pewnością warto dokonać inwentaryzacji posiadanych interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego, które potwierdzały np., że dana usługa korzysta ze zwolnienia. Często takie interpretacje wydawane były na podstawie uzyskanych wcześniej klasyfikacji statystycznych wydanych przez urząd statystyczny, wskutek czego po zmianie przepisów mogą stracić na aktualności.