ANALIZA

Firmy leasingowe zwykle refakturują na leasingobiorców koszty ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych), stosując zwolnienie z VAT. Postępowanie takie zakwestionowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8364). Resort tym samym przychylił się do wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/ Wr881/08). Sąd uznał, że w przypadku świadczenia usługi leasingu wraz z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu mamy do czynienia z jedną usługą, do podstawy opodatkowania której należy zaliczyć również koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu i zastosować jednolitą stawkę podatku.

– Jeżeli stanowisko wyrażone w wyroku WSA z Wrocławia zostanie podtrzymane przez NSA, może mieć ono poważne skutki dla firm leasingowych – mówi Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

W większości stosowały one wypracowane jeszcze pod koniec lat 90. zasady rozliczania VAT w związku z przenoszeniem kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę.

Jak wskazuje Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, w świetle wyroku WSA firmy leasingowe, które do tej pory obciążały kosztami ubezpieczenia leasingobiorców, powinny zwiększyć wartość usług leasingowych o koszt ubezpieczenia, czyli naliczyć od nich 22-proc. VAT.

Zwolnienie z VAT

Eksperci wskazują, że nie we wszystkich przypadkach, w których leasingodawca obciąża swoich klientów kosztami ubezpieczenia, istnieje konieczność naliczenia VAT. Tomasz Siennicki twierdzi, że wiele zależy tutaj od postanowień umów wiążących strony. Dla zastosowania zwolnienia z VAT powinna istnieć możliwość wyodrębnienia świadczenia leasingodawcy w postaci usługi ubezpieczenia od świadczenia kwalifikującego się jako usługa leasingu.

Żadnych problemów nie powinny mieć firmy, jeżeli z zawieranych przez nie umów leasingu można wywnioskować, że w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu działały w imieniu własnym, ale na rzecz leasingobiorców.