ROZMOWA

• Przy okazji nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej mają zostać wprowadzone przepisy, dzięki którym doradcy podatkowi będą mogli w okresie zawieszenia pracować w organach podatkowych. Czy to dobry pomysł?

- Nie ulega wątpliwości, że w pierwszym odczuciu przepis ten wydaje się kontrowersyjny, zwierający potencjalny konflikt interesów i wymagający zmian w aktualnie obowiązujących zasadach etyki zawodowej doradców podatkowych. Z drugiej strony przepis ten jest podyktowany praktyczną potrzebą zwiększenia szans zawodowych doradców podatkowych. Widzę w tych zmianach też perspektywy możliwości podniesienie wiedzy i jakości pracy organów skarbowych, czym przecież wszyscy jesteśmy zainteresowani.

• Co ze wspomnianym konfliktem interesów?

- Potencjalny konflikt interesów jest ewidentny i to zarówno w zasadach funkcjonowania organów skarbowych, jak i u poprzedniego pracodawcy doradcy podatkowego. Aktualne zasady etyki zawodowej doradców podatkowych nie przewidują takiej sytuacji i koncentrują się wyłącznie na sytuacji, kiedy doradca podatkowy proszony jest o konsultacje w sprawie, w której występował uprzednio, jako pracownik organu administracji publicznej, pracownik sądu lub sędzia.

• Czyli potrzebne są większe zmiany?

- Tak. Przepis ten powinien zostać zmieniony tak, aby swoim zakresem obejmował i odwrotną sytuację, tj. zakaz prowadzenia spraw w urzędzie skarbowym, dotyczących spraw lub instytucji, w jakiej uprzednio pracował doradca podatkowy. Także przepisy o zachowaniu tajemnicy zawodowej powinny odpowiednio zostać zmienione.

• Jak praca w organach podatkowych wygląda w innych krajach? U nas urzędnicy ciągle odchodzą z pracy, brakuje specjalistów. Czy w krajach Unii fiskus też ratuje się zatrudnianiem doradców?

- Także inne kraje przewidują zatrudnienie doradców podatkowych w ogranych publicznych, aczkolwiek wszystkie mają przepisy, które zawierają pewne warunki. Ponadto są to zazwyczaj kraje z ugruntowanym i stabilnym systemem podatkowym. Praktyka pokazuje, że organom publicznym trudno jest konkurować z prywatnymi firmami o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

• Czyżby pomysł na zatrudnianie doradców w skarbówce był sposobem na pozyskanie specjalistów dla administracji?

- Możliwości podjęcia pracy doradców podatkowych z doświadczeniem w biznesie w urzędach skarbowych jest szansą na poprawę jakości sytemu. Inną sprawą jest, czy polski system podatkowy i szeroko rozumiane środowiska gospodarcze jest na tyle dojrzałe, aby taki system mógł funkcjonować.

• Jakie zmiany są potrzebne w organach podatkowych?

- Głównym warunkiem poprawy jakości systemu podatkowego jest jego stabilność, tj. zachowanie tych samych przepisów przez wiele lat. Nie można dłużej tłumaczyć częstych zmian w prawie podatkowym procesem transformacji. Widzę też większą potrzebę przyjmowania dyrektyw europejskich w ich oryginalnej formie i bez manipulacji w celu wprowadzenia w nich polskich rozwiązań. Przykładem jest tutaj europejska dyrektywa o VAT. Trudno się cieszyć, że po blisko 15 latach eksperymentów polska ustawa o VAT wraca do fundamentów od dawna zapisanych w dyrektywie europejskiej.