ROZMOWA

● Co się obecnie dzieje z podatkiem ekologicznym?

– Nie ma.

● I nie będzie?

– Tego nie wiem. Temat podatku ekologicznego był omawiany podczas prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Przemysłu Motoryzacyjnego, który funkcjonuje przy Ministerstwie Gospodarki. Jeśli podatek ekologiczny znajdzie się w rekomendacjach tego zespołu i zostanie przyjęty do realizacji, to prace nad podatkiem ekologicznym mogą się rozpocząć. Na razie plan prac rządu na II półrocze tego roku nie zawiera projektu ustawy, która miałaby wprowadzić podatek ekologiczny.

● Czyli od 1 stycznia 2010 r. podatku ekologicznego nie będzie?

– Na razie nie. Ministerstwo Finansów cel fiskalny opodatkowania samochodów realizuje poprzez akcyzę na samochody nowe i używane sprowadzane do kraju.

● Kurs euro jest obecnie wysoki w porównaniu np. z analogicznym okresem ubiegłego roku. Po kursie z 1 października 2009 r. będziemy mogli obliczyć minimum unijne dla stawek akcyzy na 2010 rok. Jesienią może się więc okazać, że stawki akcyzy, które znajdują się w ustawie o podatku akcyzowym, nie spełniają norm unijnych. Czy Ministerstwo Finansów zamierza podnieść stawki w ustawie?

– Dziś spełniamy minimum unijne, bo obecnie obowiązuje nas limit przeliczony po kursie z 1 października 2008 r. A jaki będzie kurs euro 1 października 2009 r., tego nie wiemy.

● Ale raczej nie mamy się co spodziewać, że euro spadnie do 1 października 2009 r. z obecnych 4,54 zł do 3,38 zł, który obowiązywał 1 października 2008 r.

– Tego nie wiemy. Rynek walutowy jest rozchwiany, nawet małe zdarzenie, impuls powoduje, że kurs odchyla się znacznie w jedną bądź w drugą stronę. Analizy na ten temat są spekulacjami obarczonymi dużą niepewnością.

● Czy Ministerstwo Finansów jest przygotowane na ewentualną podwyżkę akcyzy w tym zakresie?

– Ministerstwo Finansów zawsze musi być przygotowane na różne warianty.

● Co nowego czeka przedsiębiorców w akcyzie?

– Czekamy na wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym uchwalonej z inicjatywy sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Najważniejszym jej elementem są ułatwienia w stosowaniu zabezpieczeń ryczałtowych przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych. Do tej pory było stosowane jedynie zabezpieczenie generalne. Przyjęcie zabezpieczenia ryczałtowego zmniejszy konieczność pozyskiwania i zabezpieczenia kapitału przez firmy operujące na tym rynku.

● Od 1 lipca na wyrobach tytoniowych będą stosowane wyłącznie nowe znaki akcyzy. Czy prace nad wprowadzeniem dodatkowych banderol na papierosy ze starymi znakami akcyzy się zakończyły?

– Do 30 czerwca jest możliwość sprzedawania papierosów zmagazynowanych przed zmianą podatku akcyzowego i oznaczonych starymi znakami akcyzy. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy akcyzowej będzie możliwość zalegalizowania wyrobów tytoniowych oznakowanych starymi znakami akcyzowymi poprzez oklejenie dodatkowymi banderolami legalizacyjnymi. Jeśli ktoś zgromadził duże zapasy papierosów i ich nie sprzedał, to wystarczy, że dopłaci różnicę między starą a nową akcyzą i naklei na paczkę papierosów dodatkową banderolę. Każdy będzie mógł ją nanieść na opakowanie papierosów z już naklejonym znakiem akcyzy. Będą to robić przeważnie duże firmy tytoniowe lub duzi dystrybutorzy. Ten ruch pozwolił nam skrócić okres wyprzedawania zapasów i zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu akcyzy od papierosów.