- Urzędy skarbowe w województwie śląskim przystąpiły do przekazywania kwot wynikających z 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego niezwłocznie po zakończeniu ustawowego terminu przyjmowania zeznań i wprowadzeniu zeznań podatkowych wraz z ich korektami do systemu. Kwoty wynikające z PIT-28 zostały przekazane do końca kwietnia. Natomiast kwoty wynikające z pozostałych zeznań są przekazywane na konta organizacji sukcesywnie i nie powinno być problemów z tym, aby wszystkie kwoty, jakie zadeklarowali podatnicy w ramach 1 proc., trafiły na konta organizacji w ustawowym terminie, jaki dla pozostałych zeznań upływa z końcem lipca.

• Co w sytuacji, gdy podatnik złoży korektę zeznania i zmieni się wysokość wpłaty z tytułu 1 proc.? Jak urzędy sobie z tym radzą?

- Dla przekazywania zadeklarowanego 1 proc. podatku na konta organizacji pożytku publicznego istotny jest stan na 30 kwietnia, zatem urząd uwzględnia zeznanie podatnika i złożone korekty do 30 kwietnia. Dlatego istotne jest, że przekazanie kwot na konta organizacji następuje po uwzględnieniu treści zeznania podatkowego oraz ewentualnych korekt. Korekty dokonywane po 30 kwietnia z inicjatywy podatnika czy na skutek działań sprawdzających albo kontrolnych urzędu skarbowego są z punktu widzenia przekazania 1 proc. podatku na konta organizacji obojętne.

• Czy nowa procedura przekazywania 1 proc. podatku przez urzędy skarbowe nie przysporzyła urzędnikom kłopotów?

- Oczywiście zdarzają się problemy, jak np. brak przekazania urzędowi numeru konta organizacji, na które mają być przekazane pieniądze, czy też konto wcześniej podane urzędowi przez organizację jest nieaktualne i nie zostało przez nią zaktualizowane, co zresztą stanowi naruszenie obowiązków w zakresie aktualizacji danych NIP. Należy jednak podkreślić, że takie sytuacje mają charakter raczej wyjątkowy, przysparzają co prawda nieco problemów urzędnikom, którzy muszą podejmować dodatkowe kroki, aby przekazać pieniądze organizacji, ale nie przekreśla to i tak sukcesu w realizacji tych przepisów. Co prawda ostatecznymi danymi co do liczby podatników, którzy zadeklarowali przekazanie 1 proc. w zeznaniach, jak również łączną kwotą, jaka została przekazana na konta organizacji, będziemy dysponowali dopiero za kilka tygodni, to już teraz, z istniejącego stanu wprowadzonych do systemu zeznań, wynika, że zdecydowanie więcej osób skorzystało z możliwości przekazania 1 proc. Kwoty dla organizacji będą więc większe. Nie można pomijać także faktu, że urzędy skarbowe bardzo sprawnie poradziły sobie z nową procedurą.