- W tym roku zmieniliśmy układ zestawienia, prezentując ogólną statystykę, bez wyszczególniania, kontroli w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. W 2008 roku takich kontroli przeprowadzono w sumie 1018, podczas gdy w 2007 - 911. Również kwoty ustaleń tylko z tych kontroli są znacznie wyższe w 2008 roku niż w 2007 roku. Kwota z 2008 roku to 127 748 319 zł, z 2007 roku - 84 243 845. Tylko z porównania tych liczb można stwierdzić, że zatajanie dochodów przez podatników nadal jest priorytetem kontroli skarbowej.

● Skąd zatem w zestawieniu MF informacja, że w 2008 roku przeprowadzono zaledwie 82 kontrole skarbowe w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów?

- Przywołana liczba była jedynie przykładem działania jednego z urzędów kontroli skarbowej. W tym roku postanowiliśmy posłużyć się przykładami, aby lepiej zilustrować przedmiot pracy kontroli skarbowej.

● W takim razie jak będzie wyglądać kontrola nieujawnionych źródeł w najbliższej przyszłości?

- Kontrola skarbowa stawia na jakość, a nie ilość. Jej celem nie jest zwiększanie ich liczby dla celów statystycznych, ale rzeczywiste wykrywanie szkodliwych dla budżetu państwa nadużyć na dużą skalę oraz eliminacja z rynku podmiotów stosujących nieuczciwą konkurencję. Dlatego kontrola skarbowa w coraz większym stopniu skupia się na podatnikach nieujawniających źródła swoich przychodów, choć są to postępowania bardzo skomplikowane i czasochłonne. Często wymagają współpracy z innymi organami i instytucjami (policja, prokuratura, służba celna, banki). Niezbędne jest przeprowadzenie wielu czynności takich jak przesłuchania świadków, oględziny, powołanie biegłych. Te czynniki występujące w obecnych postępowaniach kontrolnych mają znaczący wpływ na liczbę możliwych do przeprowadzenia kontroli w ciągu roku.