- Ideą organizowania dnia otwartego w urzędach skarbowych jest pomoc podatnikom w wypełnianiu przez nich obowiązku corocznego rozliczenia podatku dochodowego. Jednocześnie dzięki tej inicjatywie chcemy wpływać na pozytywny wizerunek administracji podatkowej, podkreślając, że jest organizacją otwartą na klienta.

Co roku dniem otwartym jest sobota, po to, by ci podatnicy, którzy na co dzień w godzinach otwarcia urzędów pracują, mogli uzyskać potrzebną im pomoc. W tym roku tym dniem jest 19 kwietnia. Co roku staramy się też zadbać o jak najszersze rozpowszechnianie informacji na temat tej inicjatywy. Dlatego też przeprowadzenie akcji poprzedzone jest zawsze kampanią informacyjną prowadzoną w mediach lokalnych zarówno przez izby skarbowe, jak i przez podległe urzędy skarbowe, zachęcającą podatników do jak najliczniejszego udziału w dniach otwartych. Zdajemy sobie sprawę, że jeden dzień to mało, dlatego też wiele urzędów skarbowych organizuje dodatkowe dyżury dla podatników.

• Co można w tym dniu załatwić w urzędzie?

- W tym dniu podatnicy będą mogli uzyskać informacje związane z rozliczeniem PIT za 2007 rok, pobrać formularze, skorzystać z pomocy pracowników w sprawach związanych z rejestracją podatkową, aktualizacją danych oraz uzyskają wszelką informację w zakresie stosowania przepisów. Przede wszystkim jednak będą mogli złożyć zeznanie roczne. Tym bardziej, że jeśli podatnik składa PIT osobiście, pracownik może wstępnie sprawdzić formularz i wskazać ewentualne błędy.

• Jak ta inicjatywa była oceniana w latach poprzednich?

- Doświadczenie zdobyte w trakcie organizacji i przebiegu dni otwartych w latach poprzednich wskazują na rosnące zainteresowanie podatników tą akcją, o czym świadczy wzrastająca z roku na rok frekwencja osób odwiedzających urzędy skarbowe właśnie w tym dniu. W ocenie urzędników oraz podatników akcja ta sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku całej administracji podatkowej. Prowadzone przez niektóre urzędy skarbowe badania ankietowe oceniające pracę jednostek i jakość kontaktów podatnika z urzędem oraz samą ideę organizacji akcji Dni otwartych potwierdzają ogólną aprobatę dla tego rodzaju przedsięwzięcia oraz wskazują na konieczność kontynuowania akcji w latach następnych.