- Nie. Począwszy od 1 marca - odkąd obowiązuje nowa ustawa akcyzowa - niektóre organy rejestrujące odmawiają rejestracji samochodów osobowych wyprodukowanych w kraju, kiedy osoba dokonująca rejestracji pojazdu nie przedstawi organowi zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy od tego samochodu. Taka odmowa ze strony organu nie znajduje podstaw w obecnie obowiązującym prawie.

● Kiedy zatem zaświadczenie o zapłacie akcyzy będzie potrzebne?

- Takie zaświadczenie może zostać wydane, kiedy samochód jest sprowadzany z innego państwa Unii Europejskiej. W celu uzyskania zaświadczenia podmiot, który sprowadził samochód, powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu celnego. Zaświadczenie będzie wymagane do zarejestrowania sprowadzonego samochodu. Nowa ustawa akcyzowa nie wspomina nic o zaświadczeniach w przypadku samochodów osobowych wyprodukowanych w kraju czy samochodów sprowadzanych spoza UE.

Również przepisy prawa o ruchu drogowym przewidują obowiązek przedstawienia organowi rejestrującemu specjalnego zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy jedynie w sytuacji, w której rejestrowany samochód został nabyty w innym państwie członkowskim.

● Czyli specjalny dokument jest wymagany jedynie wtedy, kiedy samochód osobowy sprowadzono z państwa członkowskiego UE i jest on rejestrowany w Polsce po raz pierwszy?

- Tak. W przypadku samochodów wyprodukowanych w Polsce i sprowadzonych spoza UE ani przepisy ustawy akcyzowej, ani przepisy prawa o ruchu drogowym nie przewidują obowiązku uzyskania specjalnego zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy, a następnie przedstawienia go organowi rejestrującemu. W praktyce dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy w przypadku takich samochodów są odpowiednio faktura zakupu lub dokument celny.