- Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie uważa za zasadne dokonywać zmian przepisów regulujących kwestie obowiązkowej przynależności osób wykonujących zawody zaufania publicznego, w tym biegłych rewidentów. Nie podzielamy stanowiska nielicznej grupy osób, że brak obowiązkowej przynależności biegłych podniesie jakość świadczonych usług, a uważamy, że będzie wręcz odwrotnie.

• Jakie byłyby konsekwencje takiej zmiany?

- Brak obowiązkowej przynależności biegłych rewidentów do samorządu zawodowego spowodowałby kompletny bałagan na rynku usług audytorskich. Świadczenie tych usług podlega specjalnym rygorom, których przestrzeganie bez nadzoru ze strony samorządu byłoby co najmniej wątpliwe. To także dzięki działalności Krajowej Izby Biegłych Rewidentów możliwe jest zachowanie wysokiego profesjonalizmu zawodowego i przestrzeganie zasad etycznych przez biegłych rewidentów. Zadaniem Izby jest dbanie o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów. To również samorząd zawodowy kontroluje, czy biegli i firmy audytorskie świadczą usługi zgodnie ze standardami zawodowymi. Niebagatelne znaczenie odgrywa samorząd jako podmiot reprezentujący swoich członków, dbając zarówno o dobro zawodu biegłego rewidenta, jak i wypełniając ważne funkcje publicznoprawne, których powierzenie administracji rządowej nie jest możliwe.

• A jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej?

- W krajach UE kwestie obowiązkowej przynależności do samorządu uregulowane są w sposób zróżnicowany. W nielicznych państwach obowiązkowa przynależność nie występuje. Jednak wszędzie tam, gdzie takiego obowiązku nie ma, biegli rewidenci (firmy audytorskie) podlegają obowiązkom w zakresie rejestracji i nadzoru (specyficznej przynależności) przez organ administracji rządowej.

I tak, np. we Francji i na Słowacji biegli mają obowiązek przynależności do jednej organizacji zawodowej. W Irlandii, gdzie jest kilka organizacji posiadających kompetencje do nadawania uprawnień biegłym rewidentom wykonującym zawód, przynależność do jednej z nich jest obligatoryjna. W Hiszpanii, gdzie nie ma obowiązku zrzeszania się biegłych rewidentów w organizacji zawodowej, wszystkie firmy audytorskie muszą obowiązkowo być zarejestrowane i podlegają organowi regulacyjnemu zależnemu od Ministerstwa Gospodarki i Finansów.