- Rozporządzenie zawiera zamknięty katalog tzw. rajów podatkowych, czyli jurysdykcji podatkowych, w których stosowana jest szkodliwa (z punktu widzenia jurysdykcji polskiej) konkurencja podatkowa.

W praktyce tzw. raje podatkowe to najczęściej jurysdykcje, które nie posiadają z Polską zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i które posiadają system podatkowy, w którym efektywne opodatkowanie dochodu jest symboliczne lub równe zeru.

• Czym jest szkodliwa konkurencja podatkowa?

- Zjawisko to jest ściśle związane z podstawowymi zasadami międzynarodowego opodatkowania dochodów, czyli zasadą rezydencji (prawo opodatkowania dochodu przynależne jest jurysdykcji podatkowej, której rezydentem podatkowym jest podatnik) oraz zasadą źródła (prawo opodatkowania dochodu przynależne jest jurysdykcji podatkowej, na terytorium której osiągnięto dochód).

• Dlaczego w polskich przepisach nie ma definicji raju podatkowego?

- Ustawodawca nie wprowadził definicji normatywnej tzw. raju podatkowego, lecz postanowił wymienić enumeratywnie jurysdykcje podatkowe, które spełniają przyjęte przez ministra finansów kryteria uznania za tego typu jurysdykcje. Zgodnie z tym katalogiem szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w określonych krajach oraz terytoriach (np. Księstwo Andory, Antigua i Barbuda, Wspólnota Bahamów).