ROZMOWA

• W Monitorze Polskim nr 96 z 2008 roku jest już wykaz organizacji, mających status pożytku publicznego na 30 listopada 2008 r. Można z niego wybrać organizację, której przekażą 1 proc. podatku. Na co zwrócić uwagę, wybierając organizację?

- Mamy nadzieję, że w tym roku błędów nie będzie i podatnicy będą mogli wybrać organizację bez obawy, że wskutek błędu ich wskazanie będzie nieskuteczne. Niektórzy podatnicy mają swoje ulubione organizacje, którym przekazują 1 proc. co roku. Inni wybierają cel, który w danym roku wydaje im się najistotniejszy i według tego klucza szukają organizacji. Niestety wykaz, oprócz podstawowych danych: nazwy i numeru KRS, nie zawiera opisów działań organizacji, co mogłoby pomóc szukającym w podjęciu decyzji.

• Gdzie takie informacje można znaleźć?

- Podatnikom, którzy szukają informacji na temat organizacji działających w konkretnym obszarze, polecić można bazy organizacji pożytku publicznego publikowane na portalu www.ngo.pl. Pamiętajmy jednak, żeby sprawdzić, czy organizacja na pewno znajduje się w wykazie.

• Czy 1 proc. podatku można przekazać tylko organizacji znajdującej się w wykazie?

- Tak, 1 proc. można przekazać tylko takiej organizacji, która znajduje się w wykazie. Bierze się to stąd, że uprawnione do otrzymywania 1 proc. są organizacje posiadające status pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

• A gdy podatnik w zeznaniu wskaże organizację, która nie znalazła się w wykazie?

- Sam fakt posiadania statusu organizacji pożytku publicznego nie musi oznaczać, że organizacja może otrzymać 1 proc. naszego podatku. Jeśli podatnik wskaże organizację spoza wykazu, urząd nie przekaże jej jednoprocentowej wpłaty.

• Czy organizacje zaplanowały akcję promocyjną, aby zachęcić do przekazywania 1 proc. w rozliczeniu za 2008 rok?

- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami będzie promować sam mechanizm i informować o zasadach korzystania z niego. Wiele organizacji, zwłaszcza tych o ogólnopolskim zasięgu, na pewno przygotuje kampanie promujące możliwość przekazania im 1 proc. Wraz ze wzrostem rozpoznawalności mechanizmu organizacje wykorzystują coraz więcej środków przekazu do informowania o swoich działaniach. Ta tendencja ma swoje ciemne strony.

• Jakie są to niedogodności?

- Przede wszystkim związane z kosztami. Już w zeszłym roku gazety proponowały organizacjom zamieszczenie ogłoszenia w specjalnych wkładkach jednoprocentowych. Ponieważ te ogłoszenia są płatne, i to niemało, praktyka ta budzi pewne wątpliwości. Oczywiste jest, że media generują dochód z reklam i trudno, by całkowicie zrezygnowały z pobierania opłat, jednak należy pamiętać, że organizacje to nie przedsiębiorcy. Nie bogacą się na mechanizmie - zebrane środki wydają na pomoc potrzebującym i realizację działań służących wspólnemu dobru. Warto, aby media stosowały umiarkowane stawki i nie zarabiały kosztem tych, którzy bezinteresownie pomagają innym.