- Przede wszystkim należy skompletować wszystkie dokumenty zawierające informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia zeznania, zarówno w zakresie osiągniętych w trakcie roku przychodów, wpłaconych zaliczek na podatek, jak i przysługujących ulg i odliczeń. Prawo do ulgi i odliczenia mogą być weryfikowane przez urząd skarbowy, dlatego warto przygotować się na taką ewentualność i mieć odpowiednie dokumenty.

Przed wypełnieniem PIT warto zapoznać się z treścią objaśnień do danego formularza i upewnić się, że urząd posiada nasze aktualne dane identyfikacyjne, szczególnie dotyczy to adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot podatku. Jeżeli w trakcie roku dane te zmieniły się, to do zeznania trzeba dołączyć formularz z ich aktualizacją.

Podobnie jak w roku poprzednim, rozliczając się za rok 2008, można wesprzeć 1 proc. podatku wybraną organizację pożytku publicznego. Wystarczy wpisać do zeznania jej nazwę i numer KRS, a przekazaniem pieniędzy zajmie się naczelnik urzędu skarbowego.

I na koniec najważniejsze - trzeba złożyć podpis na zeznaniu.

• Na jaką pomoc ze strony urzędników przy rocznym PIT mogą liczyć podatnicy?

- Pracownicy urzędów skarbowych udzielają informacji o rodzajach obowiązujących za 2008 rok formularzy podatkowych. W razie wątpliwości można pytać o przepisy prawa, w tym dotyczące ulg i odliczeń. Oprócz usług informacyjnych niektóre urzędy uruchamiają dodatkowe punkty przyjmowania deklaracji w siedzibach urzędów miast i gmin.

Warto także pamiętać, że nie wychodząc z domu można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z wypełnieniem zeznania, dzwoniąc na ogólnopolski numer infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, tel. 0801 055 055 (z zagranicy lub telefonu komórkowego, 022 330 0330).

• Czy podatnicy powinni czekać do ostatniej chwili ze złożeniem zeznania rocznego?

- Im wcześniej, tym lepiej, aby uniknąć pośpiechu w wypełnianiu zeznania i kolejek w ostatnich tygodniach terminu. Warto pamiętać, że samo złożenie zeznania z zadeklarowaną wpłatą nie obliguje nas do jednoczesnego zapłacenia podatku. Podatek musi być zapłacony w ustawowym terminie, czyli dla większości podatników - do końca kwietnia. Innymi słowy, zeznanie można złożyć np. w styczniu, a podatek zapłacić 30 kwietnia.

Czasem odnoszę wrażenie, że 30 kwietnia jest jedynym dniem na rozliczenie się z fiskusem, a przecież jest tylko jednym ze 120 dni na bezstresowe wypełnienie tego obowiązku.