- PKF Consult objął 100 proc. udziałów w spółkach audytorskich w Łodzi, w Opolu oraz w firmie konsultingowej realizującej ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w Warszawie. Ta strategia rozwoju produktowego i terytorialnego nie ma bezpośredniego związku z nową ustawą o biegłych rewidentach.

Czym więc jest spowodowana?

- W wyniku reorganizacji powstają odrębne wyspecjalizowane produktowo spółki: PKF-Audyt, PKF-Tax, PKF-Centrum Rachunkowości, PKF-Grupa Konsultingowa. PKF Consult jako jednostka dominująca skoncentruje działania na czynnościach zarządzania wymagających wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji, w tym na koordynacji działań związanych z zapewnieniem jakości i standaryzacją usług. Powodem zmian jest strategia ukierunkowana na rozszerzenie zakresu realizowanych usług i ich jakość.

W jaki sposób tworzenie takich grup kapitałowych może wzmocnić spółkę na rynku usług audytorskich?

- Konsolidacja działań kilku firm o takim samym zakresie działań to zwiększenie ilości zespołów ekspertów oraz ich potencjału, to możliwość specjalizacji w realizacji usług. To także nowe zorganizowane oddziały na terytorium Polski. Dla naszych klientów to dwa atuty: biura PKF bliżej - lokalnie oraz wyższa jakość - poprzez specjalizację usług. A o pozycji spółki audytorskiej na rynku usług decydują przecież klienci.