VAT naliczony można odliczyć, nawet gdy na fakturze nie ma NIP kupującego. Ważne, żeby można było zidentyfikować nabywcę na podstawie innych danych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna (czynny podatnik VAT), który kupił prasę na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego, a ściślej czynności opodatkowanych VAT. Wyjaśnił, że przy zakupie podał firmowy NIP, ale gdy otrzymał fakturę, okazało się, że nie ma na niej tego numeru. Chciał się upewnić, czy mimo braku NIP na fakturze może odliczyć wynikający z niej podatek naliczony.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych pod względem zarówno przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Oznacza to, że o prawidłowości faktur powinno w pierwszej kolejności decydować to, czy potwierdzają one rzeczywiste transakcje handlowe między określonymi podmiotami.

Organ przyznał, że choć faktura powinna zawierać dane dotyczące nabywcy (w tym jego numer identyfikacyjny), to jednak niewskazanie niektórych z tych informacji nie wyklucza możliwości jego identyfikacji na podstawie pozostałych danych zawartych na fakturze.

Stwierdził więc, że brak na fakturze NIP nabywcy „jest okolicznością pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego”, jeżeli jednocześnie prawidłowo wskazano pozostałe dane nabywcy oraz można zweryfikować samą transakcję.

Odliczenie podatku nie jest bowiem wyjątkowym przywilejem podatnika, lecz jego fundamentalnym prawem – podkreślił dyrektor KIS.©℗