Wprowadzeniem pakietu Slim VAT 3, który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług, zajmie się we wtorek Rada Ministrów - wynika z opublikowanego w poniedziałek porządku obrad rady ministrów.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak wcześniej informował resort finansów, Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT) to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu m.in. poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym, poszerzenie zakresu zwolnień z VAT, uproszczenie fakturowania, czy konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w Slim VAT 3 obejmują ponadto wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne, ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce i liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

Według resortu finansów Slim VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.

Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 mln 200 tys. euro do 2 mln euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja, gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, pierwszą część pakietu Slim VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Drugi pakiet w postaci Slim VAT 2 wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/