Jeżeli jedno z postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT upadnie (np. zostanie uchylone przez sąd), to automatycznie odpada podstawa do dalszego przedłużenia tego zwrotu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Z tego powodu sąd uchylił kolejne postanowienia, którymi fiskus próbował przedłużyć termin tego zwrotu.
Chodziło o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za wrzesień 2018 r. Skarbówka kilkakrotnie go przedłużała. Jedno z postanowień w tej sprawie – z kwietnia 2021 r., zostało uchylone przez sąd 31 stycznia 2022 r. Wyrok ten się uprawomocnił.
Problem polegał na tym, że dwa miesiące później, w marcu 2022 r., dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy jedno z kolejnych postanowień naczelnika urzędu skarbowego – dotyczące tego samego zwrotu za wrzesień 2018 r.
WSA w Warszawie orzekł, że tak być nie może. Wyjaśnił, że wraz z uchyleniem postanowienia z kwietnia 2021 r. została zerwana ciągłość przedłużania terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2018 r. Tym samym kolejne postanowienia, jakie zapadły lub mogą zapaść w przedmiocie przedłużenia terminu tego zwrotu, są wadliwe – stwierdził sąd.
Podkreślił, że po upływie terminu wskazanego w art. 87 ust. 2 i 6 ustawy o VAT nie może powstać ani na moment stan, w którym podatnik nie dostaje zwrotu, a w obrocie prawnym nie funkcjonuje postanowienie odsuwające w czasie ten zwrot.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 21 października 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 736/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia