Z tego powodu sąd uchylił kolejne postanowienia, którymi fiskus próbował przedłużyć termin tego zwrotu.
Chodziło o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za wrzesień 2018 r. Skarbówka kilkakrotnie go przedłużała. Jedno z postanowień w tej sprawie – z kwietnia 2021 r., zostało uchylone przez sąd 31 stycznia 2022 r. Wyrok ten się uprawomocnił.