Od 1 lipca br. zwolnione z VAT będą dostawy towarów dla sił zbrojnych realizujących działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Zwolnione z podatku będą dostawy dla personelu sił zbrojnych państw unijnych (innych niż Polska), w tym również personelu cywilnego w mesach i kantynach. W rozporządzeniu znajdą się regulacje mające zabezpieczyć przed dalszą odprzedażą (osobom trzecim) towarów zwolnionych z VAT.
Zmiana ta częściowo wdraża dyrektywę 2019/2235.
Przypomnijmy, że rozwiązania z tej dyrektywy zostały przeniesione do ustawy o VAT nowelizacją z 12 maja 2022 r., która również wejdzie w życie 1 lipca br. Ma ona ujednolicić opodatkowanie VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO. Takich zmian wymaga od nas wspomniana dyrektywa.
W związku z tym np. zostanie wprowadzone zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego bądź w celu zaopatrzenia mes lub kantyn. Ważne, aby siły te uczestniczyły w działaniach obronnych UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony na terenie innego państwa członkowskiego.
Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw została już opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1137.
Etap legislacyjny
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień od VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień – w konsultacjach