Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA
Przypomnijmy, że obecnie prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie przepisy przewidują, że prawo to przysługuje pod warunkiem otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej taką transakcję w terminie trzech miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeśli podatnik nie otrzyma faktury dokumentującej transakcję WNT w tym terminie, to musi skorygować podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin, tj. w bieżącej deklaracji podatkowej. Późniejsze otrzymanie faktury powoduje, że podatnik ponownie nabywa prawo do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu WNT.