Jeżeli w trakcie postępowania o zwrot podatku fiskus odkryje, że zarejestrowana za granicą firma miałaby prawo odzyskać większą kwotę niż ta, o którą wnioskowała, to powinien wezwać ją do złożenia korekty.

Brak takiego wezwania należy traktować jako nieproporcjonalne naruszenie zasady neutralności VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok dotyczył belgijskiej spółki, która w ramach procedury VAT-Refund chciała odzyskać podatek z Węgier. Procedura ta jest jednolita we wszystkich państwach Unii Europejskiej i opiera się na postanowieniach dyrektywy 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r.
Zgodnie z dyrektywą przedsiębiorcy niezarejestrowani w danym państwie mogą starać się w nim o zwrot VAT, ale muszą w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do 30 września następnego roku. Do wniosku muszą dołączyć wszystkie niezbędne informacje, np. faktury dokumentujące prawo do zwrotu daniny. Na odzyskanie środków trzeba poczekać od czterech do ośmiu miesięcy.
Belgijska spółka złożyła wniosek VAT-REF na Węgrzech na dwa dni przed 30 września. W trakcie prowadzonego przez fiskusa postępowania okazało się, że miałaby prawo do zwrotu większej kwoty niż ta, o którą wnioskowała. Urząd skarbowy wypłacił jednak wyłącznie tyle, na ile opiewał jej wniosek. Prawidłowość takiego postępowanie potwierdził organ odwoławczy, który uznał, że w trakcie postępowania nie można już korygować złożonego wniosku VAT-REF. Można co najwyżej złożyć nowy wniosek, ale w tej sytuacji było już na to za późno.
Podobnego zdania był sąd pierwszej instancji. Wątpliwości nabrał dopiero węgierski sąd najwyższy, który zawiesił postępowania i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.
TSUE nie miał wątpliwości, że węgierski fiskus powinien umożliwić spółce skorygowanie wniosku VAT-REF. Brak wezwania podatnika do złożenia korekty byłby bowiem nieproporcjonalnym naruszeniem zasady neutralności VAT.
Ponadto – jak stwierdził TSUE – wymaga tego także zasada dobrej administracji. Trybunał dodał, że korekta powinna zostać uznana za złożoną w tym samym dniu, co pierwotny wniosek. Na poparcie swojego stanowiska przywołał inny swój wyrok – z 14 maja 2020 r. (sygn. C-446/18).

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 21 października 2021 r., sygn. C-396/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia