Brak takiego wezwania należy traktować jako nieproporcjonalne naruszenie zasady neutralności VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok dotyczył belgijskiej spółki, która w ramach procedury VAT-Refund chciała odzyskać podatek z Węgier. Procedura ta jest jednolita we wszystkich państwach Unii Europejskiej i opiera się na postanowieniach dyrektywy 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r.