Sąd przywołał art. 3 obowiązującej od 1 września 2018 r. umowy o współpracy podatkowej pomiędzy UE a Norwegią, która odnosi się m.in. do egzekucji niezapłaconego VAT. W umowie tej zapisano, że chodzi – odpowiednio – o podatek od wartości dodanej, o którym mowa w dyrektywie VAT z 28 listopada 2006 r. oraz podatek od wartości dodanej określony w norweskiej ustawie z 19 czerwca 2009 r.
Treść unijno-norweskiej umowy potwiedza więc, że oba podatki mają tożsamy charakter i że ich mechanizmy oraz fundamentalne zasady są podobne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.