Na razie to jeszcze projekt, ale zmienione zasady mają dotyczyć już rozliczeń za kwiecień, a więc byłyby stosowane w JPK_V7 składanym do 25 maja br.
– Najprawdopodobniej projektujący przepisy o JPK_V7 nigdy nie musieli na żywo wypełniać jednolitego pliku kontrolnego. A przydałoby się – komentuje Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy i partner w kancelarii EOL.