Od 1 stycznia 2021 r. korekta nie będzie już wymagała posiadania potwierdzenia odbioru. Jednak spory o konieczność dochowania tego obowiązku nie znikną szybko z sądowej wokandy.
Zmiany w zakresie potwierdzania korekt wynikają z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej potocznie slim VAT. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Zakłada, że podatnik, który wystawi korektę in minus (zmniejszającą podstawę opodatkowania), nie będzie musiał czekać na potwierdzenie odebrania faktury korygującej przez kontrahenta. Będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już za okres wystawienia faktury korygującej, jeżeli tylko z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione.