HANNA KOZŁOWSKA - Ustawodawca od 1 stycznia 2011 r. wprowadza istotne zmiany w przepisach podatkowych. Interpretacje wydane na podstawie obecnych przepisów mogą od nowego roku być nieaktualne. Warto więc występować o nowe interpretacje.
VAT 2011
Wśród najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać z początkiem roku, należy wymienić m.in. podwyżkę stawek VAT, zmianę stosowania dla potrzeb VAT klasyfikacji statystycznych PKWiU 2008 r., a także zmiany w obrębie zwolnień podatkowych. Podatnicy w wielu obszarach objętych nowelizacją posiadają interpretacje podatkowe. Czy po 1 stycznia zachowają one ważność?
W wielu przypadkach może się okazać, że uzyskane przez podatników wiążące interpretacje podatkowe mogą okazać się nieaktualne w kontekście zmian, które zostaną wprowadzone w życie 1 stycznia 2011 r. Dotyczyć to może przede wszystkim tych podatników, którzy występowali o interpretację przepisów dotyczących stawek VAT mających zastosowanie do konkretnych towarów i usług, które to z kolei identyfikowane były na podstawie klasyfikacji PKWiU z 1997 r.
Czy ustawodawca podatkowy rozwiązał ten problem?
Ustawodawca podatkowy nie uregulował wprost podobnej sytuacji. Nie ma też jasnego przepisu mówiącego, że uzyskana wcześniej interpretacja przestaje chronić podatnika. Mimo to nie sposób uznać, że przedsiębiorca, który w 2010 roku uzyskał interpretację, przykładowo, że może stosować 7-proc. stawkę VAT, będzie mógł naliczać VAT w tej wysokości nawet po jego podwyżce. Oznaczałoby to, że interpretacja staje się źródłem prawa ważniejszym od ustawy. Jednocześnie naruszona byłaby równość podatników, ponieważ identyczne usługi lub towary byłyby opodatkowane według różnych stawek w zależności od tego, kto dokonuje sprzedaży.
Jednocześnie w stosunku do interpretacji wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej, stanowią one ocenę konkretnego przepisu prawa materialnego. Dlatego też w przypadku istotnych zmian przepisów należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2011 r. duża część odpowiedzi dotyczących stawek i zwolnień przedmiotowych może przestać chronić podatników.
Jak mogą zabezpieczyć się podatnicy?
Warto przeanalizować uzyskane w latach poprzednich interpretacje indywidualne, tak aby nadal mieć pewność, że zachowują one swoją aktualność w kontekście projektowanych zmian w przepisach podatkowych. W przeciwnym razie lepiej jest wystąpić z ponownym wnioskiem do ministra finansów.
Czy o interpretację nowych przepisów można już występować?
Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Organy podatkowe korzystają ze wskazanego terminu granicznego. Dlatego też w praktyce nie będzie możliwe uzyskanie interpretacji dotyczącej zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. jeszcze w tym roku. Ponadto jeszcze nie można wystąpić ze stosownym wnioskiem, bowiem zmiany nadal znajdują się na etapie projektu.
A co ze stawkami VAT zależnymi od PKWiU?
W tym zakresie warto już dziś wystąpić z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi w przypadku wątpliwości, jaki symbol PKWiU będą mieć świadczone usługi i sprzedawane towary zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r., która będzie miała zastosowanie dla potrzeb podatku dochodowego oraz VAT od 1 stycznia 2011 r. Klasyfikacja ta bowiem jest znana, co oznacza, że urząd może już dokonać stosownej wykładni.