Narzędziem ochrony przedsiębiorcy, któremu warto poświęcić uwagę, są interpretacje indywidualne. Według Tomasza Pałki, menedżera w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Krakowie, zapewniają one określony poziom bezpieczeństwa, który w pewnych warunkach pozwala chronić podatnika nawet przed zmianą stanowiska organu co do interpretacji danego przepisu prawa podatkowego w przyszłości.

– Wykorzystywanie jest stosunkowo tanie – opłata podstawowa to 40 zł, która w zależności od liczby stanów faktycznych może ulec zwielokrotnieniu – zauważa Tomasz Pałka.

Tym samym ekspert pozytywnie ocenia to, że większość podatników efektywnie wykorzystuje ten sposób ochrony przed ewentualnymi sankcjami, jak również zmianą podejścia przez organy podatkowe do określonych zagadnień.

Z badania „DGP” i Deloitte wynika, że aż 20 proc. respondentów nigdy nie wystąpiło z wnioskiem o interpretację.

– To, że w sondażu ponad 5 proc. przedsiębiorców przyznało się do otrzymania odpowiedzi negatywnych, zaś wśród kolejnych 35 proc. przedsiębiorców stosujących to narzędzie są również tacy, którzy mieli takie doświadczenia w przeszłości, nie powinno negatywnie wpływać na ostateczną ocenę tego narzędzia – stwierdza Tomasz Pałka.

Jego zdaniem warto zauważyć, że wielu podatników zwraca się z wnioskiem o interpretację nie tylko w oczekiwaniu na potwierdzenie przyjętego podejścia, lecz bardzo często chce jedynie rozwiać istniejące wątpliwości.

– Warto jeszcze zasygnalizować problem zgłaszany nam indywidualnie, chodzi o próby kwestionowania wiążących interpretacji w czasie przeprowadzanych kontroli podatkowych – ostrzega nasz rozmówca.

Dlatego też rozsądne wydaje się rekomendowanie przedsiębiorcom dokonania każdorazowo szczegółowych analiz oraz badania wszelkich aspektów związanych z daną transakcją jeszcze przed wystąpieniem z zapytaniem do ministra finansów. Stosując takie podejście, przedsiębiorca zwiększa swoje bezpieczeństwo podatkowe.

3 miesiące ma minister finansów na wydanie interpretacji indywidualnej. Termin ten liczy się od momentu złożenia wniosku przez podatnika o jej wydanie