Sprawa, którą rozstrzygnął NSA, dotyczyła sposobu ustalenia miejsca świadczenia usług. Spółka świadcząca usługi magazynowania na rzecz klientów – polskich i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą spytała ministra finansów, gdzie powinien być rozliczony VAT.
Spółka przedstawiła, że usługi magazynowe mają charakter kompleksowy i obejmują m.in. przyjęcie towarów do magazynu od klientów, ich przechowywanie oraz zarządzanie towarami, kontrolę jakościową. W związku z tym takie usługi dla klientów powinny być opodatkowane w miejscu siedziby nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą. Tak jak wynikałoby to z zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i dotyczącej określania miejsca świadczenia usług obowiązującej od 2010 r.
Sąd jednak przyznał rację organom podatkowym, że aby świadczyć usługi magazynowania, trzeba dysponować magazynami, a powierzchnia magazynowa, która służy do takich usług, jest położona na terytorium określonego kraju.