Chodziło o nadleśnictwo, które wydzierżawiło grunt rolny osobie fizycznej niebędącej rolnikiem. Dzierżawca chciał przeznaczyć go na przydomowy ogródek, ale zobowiązał się w umowie, że będzie użytkować go według wszelkich zasad prawidłowej gospodarki rolnej. Wyjaśnił, że w szczególności chodzi o wykonywanie konserwacji istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych oraz utrzymywanie gruntu na odpowiednim poziomie kultury rolnej.
Reklama
Nadleśnictwo spytało izbę skarbową, czy taka dzierżawa podlega zwolnieniu z VAT na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722). Przepis ten przewiduje preferencję dla gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze.
Izba skarbowa odpowiedziała, że w tej sprawie zwolnienie nie przysługuje. Stwierdziła, że grunt byłby przeznaczony na cele rolnicze, tylko gdyby był użytkowany przez dzierżawcę-rolnika do działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Skoro warunek ten nie został spełniony, to nadleśnictwo musi naliczyć 23 proc. VAT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2014 r., nr ITPP1/443-306/14/BS