Pan Michał jest posiadaczem dużej działki. Zastanawia się, czy nie wydzielić z niej sześciu mniejszych, po 1000 mkw. każda, poszukać nabywców i sprzedać. W tej chwili są to grunty rolne, ale niedługo ma się zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co spowoduje, że staną się gruntami budowlanymi. – Czy do ceny sprzedaży każdej z tych działek będę musiał doliczyć VAT – pyta czytelnik.
Sprawy opodatkowania VAT sprzedaży działek przez osoby fizyczne należy traktować indywidualnie. Nie ma bowiem jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż kilku działek przez osobę fizyczną jest opodatkowana, czy pozostaje poza VAT. Wiele zależy bowiem od tego, jakie działania podejmuje podatnik w związku z chęcią zbycia nieruchomości.
Podstawowe wskazówki dotyczące opodatkowania takich transakcji, jakie chce przeprowadzić pan Michał, dał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 (Słaby/Kuć). Przede wszystkim wyjaśnił, że jeśli sprzedaż jest jedynie czynnością związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, to nie ma znaczenia, ile działek podatnik zbywa. Nie można wtedy mówić o opodatkowaniu VAT. Ponadto, gdy rolnik użytkował działkę, a następnie ją sprzedaje i w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zmienia się przeznaczenie gruntu na takie, które pozwala na zabudowę, to nie można uznać go za podatnika VAT, o ile sprzedaż następuje w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.