Obecnie wykaz organizacji pożytku publicznego jest publikowany w Monitorze Polskim do końca danego roku, w którym znajdują się organizacje mające status pożytku publicznego na 30 listopada tego roku.

- Gdy 1 grudnia 2008 r. organizacja otrzyma status pożytku publicznego, nie znajdzie się już na liście ministra pracy i nie będzie mogła otrzymać wpłat z 1 proc. podatku z rozliczenia za 2008 rok. Czy to się zmieni i wykaz będzie prowadzony np. w formie elektronicznej - pyta pani Anna z Warszawy.

Tak, taka zmiana będzie wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przepisy te przewidują, że minister pracy będzie prowadził w formie elektronicznej i zamieszczał na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik może przekazać 1 proc. podatku. W wykazie tym podobnie jak dziś nie będą uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

W wykazie elektronicznym będą zawarte w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego jej nazwa i siedziba, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku.

Organizacje pożytku publicznego będą musiały zamieszczać na stronie internetowej prowadzonej przez ministra pracy numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku oraz oświadczenie dotyczące nieprowadzenia wyłączonej z wykazu działalności gospodarczej. Znowelizowane przepisy w tym zakresie wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 5 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 209, poz. 1316).