Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nabywa towary handlowe na terytorium Polski od zagranicznego kontrahenta.

- Czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT będę mógł prowadzić magazyn konsygnacyjny i przechowywać w nim oraz pobierać dostarczane towary handlowe - pyta pan Janusz z Torunia w liście do redakcji.

Podatnik, który pobiera towary z magazynu, będzie mógł je przeznaczyć wyłącznie do działalności produkcyjnej lub usługowej z wyłączeniem handlowej.

Instytucję magazynów konsygnacyjnych oraz rozwiązania w zakresie opodatkowania towarów przemieszczanych między państwami członkowskimi UE do takich magazynów wprowadza nowelizacja ustawy o VAT uchwalona przez Sejm 15 października 2008 r. Będzie to wyodrębniony magazyn prowadzony na terytorium Polski przez polskiego podatnika VAT UE służący do przechowywania towarów należących do unijnego dostawcy przeznaczonych dla prowadzącego magazyn i pobieranych przez polskiego odbiorcę wtedy, gdy uzna to za konieczne. Nowe rozwiązanie wyeliminuje konieczność rejestracji w Polsce dla celów VAT zagranicznego dostawcy, umożliwiając rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bezpośrednio przez polskiego nabywcę, w momencie pobrania towarów z magazynu.

Regulacja wyłącza jednak możliwość korzystania z tego rozwiązania dla towarów handlowych. Będą z niej mogli korzystać jedynie dostawcy komponentów do produkcji lub towarów potrzebnych do wykonania usług. Podatnik nabywający towary handlowe nie będzie mógł zatem prowadzić magazynu konsygnacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 8 ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja czeka na rozpatrzenie przez Senat).