PORADA

W firmie podatniczki od kilku lat pracodawca oferuje szczepienia przeciw grypie. Z oferty tej może skorzystać każdy pracownik, ale nie musi.

- Czy opłacanie przez firmę szczepionek dla pracowników wpływa na rozliczenia podatkowe - pyta pani Małgorzata z Krakowa w liście do redakcji GP.

Odpowiedź jest twierdząca. Wykupienie szczepionek przeciw grypie wpłynie zarówno na rozliczenia pracodawcy, jak i pracowników. Agnieszka Kucharska z Kancelarii Prawniczej Salans wyjaśnia, że wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, o ile ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Wydatki na szczepionki dla pracowników przeciw grypie spełniają te kryteria. Zmniejsza się bowiem ryzyko związane z chorobą pracownika, koniecznością udzielenia zwolnienia chorobowego lub narażeniem pracodawcy na dodatkowe koszty w postaci nadgodzin.

- Takie stanowisko potwierdził np. naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w interpretacji z 17 września 2007 r. (nr ZD/4061-159/07) - przypomina Agnieszka Kucharska.

Dodaje, że skutki podatkowe akcji szczepienia przeciwko grypie dla pracowników mogą nie być już tak jednoznaczne. Organy podatkowe zajmują stanowisko, że sfinansowanie przez pracodawcę szczepień przeciwko grypie spowoduje powstanie u pracownika opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy. Jednak pojawia się tu kwestia możliwości ustalenia przychodu poszczególnych pracowników w konkretnej sytuacji.

Niejednokrotnie pracodawca nabywa oferowane pracownikom szczepienia przeciw grypie jako kompleksową usługę, uiszczając za nią opłatę w formie ryczałtu. Czasami szczepienia przeciw grypie objęte są oferowanym przez pracodawcę pakietem medycznym.

- W związku z tym mogą pojawić się trudności związane z ustaleniem samego faktu otrzymania świadczenia (czy otrzymaniem świadczenia jest faktyczne skorzystanie ze szczepienia, czy też sama możliwość takiego szczepienia) oraz jego wartości - zwraca uwagę Agnieszka Kucharska.

Na tle problemu dotyczącego przychodu pracowników związanego z pakietami medycznymi oferowanymi przez pracodawcę zapadły dwa przeciwstawne wyroki WSA w Warszawie. W jednym sąd stwierdził, że w sytuacji gdy wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych (sygn. akt III SA/Wa 625/08). W innym wyroku wskazano, że już samo uzyskanie przez pracownika prawa do korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej stanowi dla niego świadczenie nieodpłatne (sygn. akt III SA/Wa 1356/08).

Ważne!

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się między innymi świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych