PORADA

Podatniczka zarabia 100 zł miesięcznie. Nie zapłaci podatku, bo nie przekroczyła (i nie przekroczy) kwoty wolnej od podatku, która w 2008 roku wynosi 3091 zł.

- Czy taki dochód muszę wykazać w PIT-36 - pyta pani Agnieszka z Myślenic w liście do redakcji GP.

Tak. Podatniczka będzie musiała w zeznaniu rocznym wykazać swoje dochody, nawet jeśli nie przekroczą one rocznie kwoty wolnej od podatku.

Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia, że czytelniczka słusznie wskazała, że w związku z osiąganiem przychodu w wysokości 100 zł miesięcznie, ze względu na wysokość kwoty wolnej od podatku, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), określając zasady rozliczania według skali podatkowej, wprowadza obowiązek pomniejszenia kwoty podatku o 586,85 zł.

- Jeśli zatem podatnik osiąga dochód w wysokości 3091 zł i obliczy od tej kwoty 19-proc. PIT, to kwota podatku do zapłaty wyniesie 587,29 zł. Po pomniejszeniu tej kwoty zgodnie z zasadami przewidzianymi dla podatników rozliczających się według skali (tj. odjęciu 586,85), podatek do zapłaty wyniesie 0,44 zł. Ponieważ końcówki kwot podatków wynoszące mniej niż 0,50 zł pomija się, podatnik, który osiągnął dochód w wysokości 3091 zł (lub niższej), nie zapłaci z tego tytułu podatku - tłumaczy Aleksandra Kosonowska.

Przypomina też, że kwota wolna od podatku jest jedna, tj. przysługuje od wszystkich dochodów rozliczanych według skali podatkowej. Jeśli czytelniczka oprócz przychodów w wysokości 100 zł otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie (opodatkowane również według skali), to kwotę zmniejszająca podatek może uwzględnić tylko raz.

Pomimo braku obowiązku zapłaty podatku istnieje jednak obowiązek wykazania osiągniętego dochodu w zeznaniu rocznym.

- Jeśli czytelniczka otrzymuje dochody za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy itp.), powinna je wykazać w PIT-37, w pozostałych przypadkach, co do zasady, właściwym formularzem jest PIT-36 - podpowiada nasza rozmówczyni z Accreo Taxand.

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może stanowić wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny. Kara ta może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że teoretycznie może sięgać 22 520 zł.

- W praktyce sprawcy wykroczeń skarbowych są jednak z reguły karani kilkuset- złotowym mandatem - podsumowuje Aleksandra Kosonowska.

30 kwietnia 2009 r. to ostatni dzień na rozliczenie roczne za 2008 rok