Tak, jest taka możliwość. Trzeba zauważyć, że przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają możliwość obniżenia dochodu o wysokość poniesionej straty w roku podatkowym przez najbliższe kolejno po sobie następujące pięć lat podatkowych. W uproszczeniu oznacza to, iż dochód uzyskany już w kolejnym roku podatkowym może być pomniejszony o stratę z roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. tej straty. Z regulacji tej wynika, iż strata może być rozliczona w okresie od dwóch do pięciu lat podatkowych. Należy zwrócić uwagę, że podstawowym warunkiem jej rozliczenia jest wystąpienie dochodu w roku podatkowym. Jeśli podatnik nie osiągnie dochodu, nie będzie miał możliwości odliczenia straty.

Ponadto trzeba jeszcze pamiętać, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o PIT powstałą stratę można rozliczyć tylko z dochodem powstałym z tego samego źródła co strata.