Obowiązek związany z podwójną zaliczką płaconą do 20 grudnia ma się zmienić za sprawą nowelizacji ustawy o PIT, która obecnie znajduje się na etapie prac sejmowych. Zmiany polegają na przesunięciu terminu wpłaty ostatniej zaliczki płatnej obecnie do 20 dnia ostatniego miesiąca (kwartału) roku podatkowego na okres do 20 dnia pierwszego miesiąca (kwartału) następnego roku podatkowego.

Ostateczna zaliczka

Wpłaty ostatniej zaliczki byłyby, tak jak obecnie, dokonywane w wysokości zaliczki za miesiąc (kwartał) poprzedni. Jednak podatnicy byliby zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem tego terminu, tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca (kwartału) następnego roku podatkowego, czyli do 20 stycznia, złożyliby zeznanie roczne.

Zmiany w zakresie zniesienia obowiązku płatności ostatniej zaliczki w podwójnej wysokości zostały przygotowane w ramach działania Komisji Przyjazne Państwo.

Zmiany w 2009 roku

Likwidacja podwójnej zaliczki ma szansę na uchwalenie, gdyż przychyla się do niej również rząd. Z tym jednak zastrzeżeniem, że ostatnia zaliczka nie powinna być ustalana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni, lecz na podstawie rzeczywistych wyników za okres od początku do ostatniego dnia roku podatkowego. Według strony rządowej, jeżeli zaliczka za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego byłaby uiszczana w miesiącu następnym, to powinna być ustalona na bazie rzeczywistych wyników podatkowych.

Innym argumentem za likwidacją podwójnej zaliczki jest możliwość niewpłacania ostatniej zaliczki pod warunkiem złożenia rocznego rozliczenia z podatku dochodowego przed upływem terminu do wpłacenia tej ostatniej zaliczki. Może to zmobilizować podatników do wcześniejszego składania rocznych zeznań.