PORADA

Spółka oddelegowuje własnych pracowników do wykonywania prac montażowo-spawalniczych do Danii.

- Co się stanie, gdy długość oddelegowania przekroczy 183 dni w roku podatkowym - pyta pan Marek z Włocławka.

Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, odpowiada, że zgodnie z art. 15 ust. 2 polsko-duńskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, bez względu na postanowienia ust. 1, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim umawiającym się państwie, podlega opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie, jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w pierwszym wymienionym państwie, i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie.

- Zatem w przypadku gdy okres pobytu pracownika w Danii przekroczy 183 dni, to płaca pracownika opodatkowana jest w Danii. Ponieważ nie stosujemy wtedy całego ust. 2, płaca pracownika od początku jego pobytu za granicą powinna być opodatkowana w Danii - podkreśla Paweł Małecki.

Dodaje, że zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń jest pracodawca. On powinien zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego w Danii, złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego, jako płatnik podatku dochodowego od wynagrodzeń, i tam odprowadzać pobrany podatek (według przepisów duńskich).

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.