Odpowiedź na to pytanie może być kluczowa, szczególnie w okresie przedświątecznym, w kontekście planowanych imprez integracyjnych. Jeżeli bowiem uznać, że catering jest usługą gastronomiczną, to istnieje niebezpieczeństwo, że budżet na organizację tego typu imprez powinien być większy, niż zakładano, gdyż podatnik nie odliczy VAT od sporej części kosztów.

Od dłuższego czasu przeważa jednak korzystna dla podatników praktyka organów podatkowych, zgodnie z którą catering nie jest usługą gastronomiczną. Potwierdził to ostatnio dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 19 października 2011 r. (nr ITPP1/443-1073/11/IK). Organizując imprezy dla kontrahentów i pracowników, spółka korzystała z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie cateringu. Obejmowały one przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz obsługę w trakcie przyjęcia. Zdaniem podatnika przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego na zakupach usług cateringowych. Są one bowiem pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Spółka na poparcie stanowiska powołała art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, twierdząc, że usługi cateringowe nie stanowią usług gastronomicznych.

Taką interpretacją należy uznać za słuszną. Jest ona też zgodna z przepisami dyrektywy VAT i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE ). Usługi gastronomiczne wskazane w ustawie o VAT należy utożsamiać z usługami restauracyjnymi. Jak wielokrotnie podkreślał TSUE, charakteryzują się one takimi cechami, jak pozostawienie do dyspozycji odbiorcy usługi odpowiedniej infrastruktury – stolika, nakrycia, obsługi kelnerskiej, szatni itp. Catering zaś to gotowy posiłek, a zatem brakuje tu podstawowych elementów usługi gastronomicznej.