Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponadto kluczowe znaczenie dla rozliczenia podatkowego w omawianym zakresie ma moment nabycia domu. Jeśli dom kupiliśmy lub wybudowaliśmy przed 31 grudnia 2006 r., musimy jego sprzedaż rozliczyć na zasadach obowiązujących do końca 2006 r. W przypadku nabycia nieruchomości w okresie 2007 – 2008 jej sprzedaż rozliczamy na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT w tym czasie. Nowe regulacje stosujemy do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Źródeł przychodów

Zasad opodatkowania nieruchomości nabytych w 2006 roku

Zasad opodatkowania nieruchomości nabytych w okresie 2007 – 2008

Czy małżonkowie skorzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego

Czy można nadal korzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży domu

Czy w ustawie jest stworzony katalog wydatków mieszkaniowych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż nieruchomości.