Możliwość odliczenia od dochodu wartości darowizny przekazanej dla szkoły czy placówki oświatowej uzależnione jest od statusu prawnego obdarowanej szkoły. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będące osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi mogą zmniejszyć roczny dochód o wartość przekazanej darowizny na cele pożytku publicznego, ale tylko ściśle określonej grupie podmiotów. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na określone w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Odliczenie obejmuje darowizny przeznaczone m.in. na cele związane z nauką, edukacją, oświatą, wychowaniem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy można odliczyć kwoty pieniężne przekazane na rzecz rady rodziców

Pożytku publicznego

Czy odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na dom dziecka

Darowizn z VAT

Czy darowizna sprzętu komputerowego dla szkoły licealnej podlega VAT

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo rozliczyć darowiznę dla szkół niepublicznych.