Czy akcje i fundusze rozlicza się razem

Emeryt nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2007 roku nabył jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Zbył je w 2008 roku, ponosząc stratę. W 2011 roku z obrotu akcjami na giełdzie papierów wartościowych uzyskał przychód, od którego odprowadził podatek. Czy dochód z obrotu akcjami w 2011 roku można pomniejszyć o stratę ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych poniesioną w 2008 roku?

Czy można złożyć kilka zeznań podatkowych

Podatniczka jest emerytką. Od stycznia do kwietnia 2011 r. poza emeryturą uzyskała również dochody z umowy-zlecenia. Zastanawia się jeszcze nad inwestycjami giełdowymi. Czy może się okazać, że na koniec kwietnia 2012 r. będzie musiała złożyć kilka zeznań podatkowych?

Czy koszt biletu wykazać w PIT

Pracodawca oferuje pracownikom ulgowe przejazdy kolejowe. Przysługują one też emerytom i rencistom jako byłym pracownikom oraz członkom rodzin emerytów i rencistów (współmałżonkom emeryta, rencisty i ich dzieciom). Wartość otrzymanego przez członków ich rodzin tego świadczenia stanowi dochód tych emerytów i rencistów. Czy takie świadczenie emeryt będzie musiał wykazać w zeznaniu podatkowym?

Czy nieodebrana emerytura to przychód

Od trzech miesięcy podatniczka nie odebrała emerytury. Czy to, że pieniądze te może w każdej chwili pobrać, powoduje, że jest to jej przychód, który trzeba opodatkować?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie obowiązki podatkowe ma dorabiający emeryt.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.