Podatnik, który nabył wartościowe rzeczy (mieszkanie, jacht, luksusowe auto) może, w każdej chwili, liczyć się z kontrolą z urzędu skarbowego. Jeśli wydatki te nie znajdą pokrycia w dochodach wykazanych w rocznym zeznaniu, będzie musiał wyjaśnić, z jakich źródeł je finansował. Jeżeli nie będzie w stanie udokumentować dodatkowych źródeł przychodów, wówczas różnica między wartością poniesionych wydatków i zgromadzonego mienia w danym roku, nie znajdująca pokrycia w mieniu zgromadzonym wcześniej, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub zwolnionych z podatku, traktowana jest jako dochód z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym, sankcyjnym podatkiem w wysokości 75 proc. dochodu.

Bez względu na powyższe podatnik, któremu organ podatkowy ustalił zaległość podatkową z nieujawnionych źródeł przychodów, narażony jest na sankcje karne skarbowe, w szczególności z art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego brzmieniem podatnik, który nie ujawnia właściwemu organowi podstawy lub przedmiotu opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu karom łącznie.

Obecnie stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi od 46,20 zł do 18 480 zł. W konsekwencji za to przestępstwo skarbowe można orzec karę w wysokości do 13 305 600 zł.

Podstawa prawna

Art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).