Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 24116/11), resort finansów przekazał urzędom skarbowym wytyczne dotyczące kontrolowania podatników, co do których istnieją przypuszczenia, że nabywane przez nich luksusowe dobra są produktami pozyskanymi w sposób niezgodny z prawem. Działania takie choć słuszne, bo ukierunkowane na zmniejszenie tzw. szarej strefy, budzą niepokój obywateli, szczególnie że wytyczne regulujące zasady, na których ma się odbywać kontrola, są im nieznane.

MF nie zgadza się z zarzutami zatajania procedur związanych z takimi kontrolami. W odpowiedzi na interpelację poinformowało, że dokument o nazwie Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych funkcjonuje od marca 2001 r. Podlegał on bieżącej aktualizacji, m.in. w grudniu 2004 r., w lutym 2009 r. oraz w grudniu 2010 r.

Jak podkreśliło MF, dokument ten wskazuje regulacje prawne, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz zasady współpracy pomiędzy urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej. Stanowi on kompendium wiedzy dotyczącej przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Resort wyjaśnił, że opodatkowanie takich przychodów może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w trybie ustawy o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.) lub postępowania podatkowego przeprowadzonego przez urząd skarbowy zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

75 proc. wynosi sankcyjny podatek od nieujawnionych przychodów