Kto musi złożyć oświadczenie o przeznaczeniu olejów

Oświadczenie musi złożyć każdy podmiot nabywający oleje. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, oświadczenie powinno być dołączone do kopii faktury, a jeżeli jest czytelnie podpisane, może być złożone na wystawianej fakturze. Jeśli olej opałowy nabywa osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to oświadczenie powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest zobowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Osoby fizyczne muszą również okazać sprzedawcy dokument potwierdzający tożsamość.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wypełnić oświadczenie dotyczące oleju.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Co musi zawierać oświadczenie składane przez przedsiębiorców
- Jakie dane w oświadczeniu musi podać osoba prywatna
- Czy są podmioty, które zasługują na specjalne traktowanie