Kiedy zwrot podatku akcyzowego nie zostanie rolnikowi przyznany

Producenci rolni mają prawo do uzyskania zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek składa się za okresy półroczne. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot.

Od decyzji niekorzystnej rolnik może się odwołać. Zanim złoży się odwołanie, należy sprawdzić, czy poprawnie wypełniło się wniosek zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 103, poz. 706). Warto pamiętać też, że o zwrot może ubiegać się osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 1 kwietnia 2011 r. posiadała gospodarstwo rolne.

Należy sprawdzić, czy do wniosku zostały załączone faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie 6 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku. Kopia faktury musi być potwierdzona z oryginałem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

W jakich terminach i gdzie producent rolny powinien złożyć odwołanie

Jak wygląda postępowanie przed organem drugiej instancji

Czy można wycofać już złożone odwołanie od decyzji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rolnik odwoła się od decyzji o zwrot akcyzy.