W jakim terminie trzeba zgłosić upadłość prowadzonej firmy

Jedną z przesłanek uwalniających członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe firmy jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe). Członek zarządu może również uwolnić się od odpowiedzialności w sytuacji, gdy wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

A zatem jeśli firma posiada od pewnego czasu zaległości podatkowe i nie ma szans na uregulowanie tych zobowiązań, to członek zarządu uniknie odpowiedzialności za długi, jeśli złoży wniosek o upadłość firmy. Ordynacja podatkowa nie określa, w jakim czasie trzeba złożyć wniosek o upadłość. Sądy administracyjne zwracają uwagę, że wniosek powinien być zgłoszony w takim czasie, aby wszyscy wierzyciele mieli możliwość uzyskania równomiernego zaspokojenia z majątku spółki (np. sygn. akt I FSK 701/09, prawomocny).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy członek zarządu nie odpowie za długi
W pełnej wersji artykułu:
- Czy po odwołaniu z funkcji osoba odpowie za zobowiązania
- Czy jeden z członków może odpowiadać za zaległości
- Czy decyzje trzeba doręczyć wszystkim osobom z zarządu