Podatnicy, którzy planują sprzedaż mieszkania lub domu nabytego przed 31 grudnia 2006 r., rozliczenia podatkowego takiej transakcji muszą dokonać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących do końca 2006 r. Chodzi tu zarówno o wysokość podatku, sposób rozliczenia, jak i możliwość wykorzystania ulg podatkowych.

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Co ważne, okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem nieruchomości kupione w 2006 roku będą podlegały PIT, gdy sprzedaż nastąpi przed 2011 r. Od 2012 r. taka sprzedaż nie będzie już objęta PIT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Sprzedaż nieruchomości w rocznym zeznaniu podatkowym

W pełnej wersji artykułu:
- Jakie odpłatne zbycie ustawa o PIT uznaje za źródło przychodu
- Sposoby rozliczeń
- Jak opodatkować sprzedaż wspólnej działki
- Czy zamiana działki skutkuje rozliczeniem PIT
- Czy przy meldunkowej zawsze trzeba złożyć oświadczenie
- Czy sprzedaż mieszkania z darowizną zawsze jest opodatkowana
- Jak prawidłowo policzyć okres zameldowania
- Sprzedaż nieruchomości kupionej w latach 2007-2008
- Czy ulga meldunkowa obowiązywała tylko w latach 2007-2008