W jakich sytuacjach znaki akcyzy i znaki legalizacyjne tracą ważność

W przypadku gdy Ministerstwo Finansów zmienia wzór znaków akcyzy, dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru zachowują ważność przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru. Szczególne uregulowania przewidziano jednak dla wyrobów tytoniowych. Od 1 stycznia danego roku na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone tylko znaki akcyzy, na których nadrukowano rok wytworzenia zgodnie z obecnym rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że obecnie sprzedawać można tylko wyroby tytoniowe z nadrukowym na akcyzie rokiem 2011. Jednak produkty tytoniowe z nadrukowanym innym rokiem wytworzenia niż rok obecny mogły być sprzedawane do końca lutego. Osoby, które w swoim posiadaniu mają wyroby ze starymi znakami akcyzy, by moc je dalej sprzedawać, muszą nanieść na nie znaki legalizacyjne.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać legalizacyjne znaki akcyzy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Co zrobić z wyrobami akcyzowymi, na których są nieważne banderole
- Jak składać zamówienie na legalizacyjne znaki akcyzy
- Kto wydaje banderole na wniosek posiadacza wyrobów akcyzowych