Z końcem 2010 r. polską gastronomię ogarnęła niepewność – wtedy bowiem upływał okres przejściowy na stosowanie obniżonej siedmioprocentowej stawki VAT na usługi gastronomiczne. Wyższy VAT w gastronomii oznaczałby wyższe koszty dla klientów restauracji, co przełożyłoby się na zmniejszenie popytu w branży gastronomicznej.

Na szczęście dla branży i klientów Unia Europejska podjęła decyzję o utrzymaniu niskich stawek VAT w gastronomii. Zgodnie z Dyrektywą 2009/47/WE kraje Unii Europejskiej mogą stosować obniżoną stawkę VAT dla usług restauracyjnych i cateringowych (z opcją wykluczenia dostawy napojów). W rezultacie Polska została uprawniona do utrzymania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na gastronomię również po upływie okresu przejściowego, tj. w 2011 r. oraz w latach następnych.

Korzystając z tej możliwości, w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT ustalono, że niższą stawkę VAT stosuje się do usług związanych z wyżywieniem, wymienionych w dziale 56 PKWiU z 2008 r., z wyłączeniem dostaw napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych. W efekcie od początku 2011 r. obniżona stawka VAT ma zastosowanie zarówno do usług restauracyjnych, jak i usług cateringowych, ale tylko w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności.

Oczywiście, mając na uwadze generalne podniesienie stawek VAT w Polsce, podwyżka VAT nie ominęła również gastronomii, dlatego też obecnie usługi restauracyjne i cateringowe objęte są 8-proc. stawką VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).