1 Spółka musi złożyć wymagane dokumenty

Spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Zeznanie to składane jest w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacony powinien być podatek należny albo różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczy również spółek kapitałowych w organizacji oraz podatkowych grup kapitałowych (co najmniej dwie spółki kapitałowe pozostające w związku kapitałowym).

Roczne zeznanie w zakresie rozliczenia CIT składa się na formularzu CIT-8. Grupy kapitałowe składają CIT-8A lub CIT-8B. Podstawowymi załącznikami składanymi razem z zeznaniami rocznymi są:

● CIT-8/O – informacje o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,

● CIT-D – informacje o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

Oprócz tego do rocznego zeznania CIT niektórzy podatnicy dołączają CIT-ST w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy wykonują pracę poza siedzibą spółki (informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych).

Deklarację CIT-8 wraz z załącznikami co do zasady należy składać do urzędu skarbowego właściwego dla spółki, ustalonego według siedziby, która określona jest w jej dokumentach ustrojowych (umowa spółki, statut). W przypadku podatkowej grupy kapitałowej właściwym organem podatkowym do złożenia zeznania rocznego jest organ podatkowy właściwy terytorialnie spółce reprezentującej grupę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów jak dokonać rocznego rozliczenia spółki z o.o.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałych PIĘĆ PORAD a także odpowiedzi na pytania:
- Czy dotacja na zakup maszyny jest przychodem spółki
- Jak w rocznym CIT wykazać straty z lat poprzednich
- Jaką kwotę spółka odliczy od podstawy opodatkowania