Od początku 2011 r. obowiązują nowe stawki podatku w wysokości 23, 8 i 5 proc. (stawka 0 proc. nadal jest stosowana m.in. do obrotu międzynarodowego – eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). Podniesienie stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące wejścia w tym zakresie zmian w życie zostały określone w ustawie z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Jednocześnie z uwagi na wygaśnięcie z końcem 2010 r. derogacji od przepisów unijnych od 1 stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne została wprowadzona najniższa dopuszczalna prawem Unii Europejskiej stawka VAT w wysokości 5 proc. Ta preferencyjna stawka w zakresie książek dotyczyć będzie książek dostarczanych na wszystkich nośnikach fizycznych (w tym tzw. audioksiążek, objętych wcześniej stawką podstawową), czasopism specjalistycznych oraz nut.

Podwyższone o 1 pkt procentowy stawki VAT (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.) zostały wprowadzone na okres tymczasowy (tj. na 3 lata, czyli do 31 grudnia 2013 r.).

Wprowadzono też odniesienia przy czynnościach opodatkowanych niższymi stawkami VAT do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług PKWiU z 2008 r. zamiast obowiązującej do końca 2010 roku PKWiU z 1997 roku. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została opracowana głównie na potrzeby statystyki, ale też może stanowić podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów, tzn. obejmuje zarówno usługi, jak i wyroby. Jest klasyfikacją siedmiopoziomową.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nowe stawki VAT stosowane przez podatnika w 2011 roku.