Ile wynoszą odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Od zaległości podatkowej, czyli podatku (a także zaliczki) niezapłaconego w terminie płatności naliczane są odsetki za zwłokę. Stawki odsetek za zwłokę są dwie: podstawowa i obniżona. Od 9 listopada zmieniły się zasady ustalania stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Dalej wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ale wskaźnik ten podwyższa się o 2 proc. Zatem podstawowa stawka wynosi obecnie 12 proc. (10 proc. + 2 proc.). Wprowadzono też dolny próg stawki odsetek, który wynosi 8 proc.

W określonych sytuacjach podatnik płaci odsetki według obniżonej stawki. Wynosi ona 75 proc. stawki podatkowej, czyli aktualnie jest to 9 proc.

Podstawa prawna

Art. 51, art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Kiedy można skorzystać z niższej stawki karnych odsetek

Czy stosować ulgę w korekcie po kontroli

Czy podatnik sam nalicza odsetki od zaległości podatkowych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy przysługuje niższa stawka odsetek za zwłokę.